Zawiadomienie o sesji 07.05.2024 r.

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Na podstawie postanowienia nr 293/2024 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 24 kwietnia 2024 roku w sprawie zwołania pierwszych sesji oraz art.20 ust.2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 7 maja 2024r. tj. wtorek o godz. 14.00 odbędzie się I Sesja Rady Gminy Dydnia.

Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad :

  1. Wydanie zaświadczeń o wyborze przez terytorialną komisję wyborczą.
  2. Złożenie ślubowania przez radnych.
  3. Wybór przewodniczącego rady.
  4. Złożenie ślubowania przez wójta.
365