Zawiadomienie o sesji 09.03.2023r.

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40) zwołuję na dzień 9 marca 2023r. tj. czwartek na godz. 13:00  posiedzenie Rady Gminy Dydnia. Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy odbytego w dniu 23.02.2023r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2023 rok.
  6. Zamknięcie obrad.
194