Zawiadomienie o sesji 11.10.2022r.

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.) zwołuję na dzień  11 października 2022r. tj. wtorek na godz. 14:30  posiedzenie Rady Gminy Dydnia.

Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2022 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Wójta Gminy Dydnia.
  6. Informacja Wójta Gminy Dydnia i Przewodniczącego Rady Gminy Dydnia na temat złożonych oświadczeń majątkowych.
  7. Zamknięcie obrad.
372