Zainwestuj
w Gminie Dydnia
Invest
in Gmina Dydnia

Zawiadomienie o sesji 30.04.2024 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40 ze zm.) zwołuję na dzień 30 kwietnia 2024r. tj. wtorek na godz. 14.00 posiedzenie Rady Gminy Dydnia.

Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy odbytego w dniu 22.03.2024r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2024 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – drzewa uznanego za pomnik przyrody.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia pisma z dnia 27 marca 2024 roku.
 9. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Wręczenie podziękowań i podsumowanie kadencji 2018-2024.
 12. Zamknięcie obrad.

Skip to content