Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

sołtys

Z okazji Dnia Sołtysa
wszystkim Sołtysom oraz Członkom Rad Sołeckich
z terenu Gminy Dydnia
życzymy
dużo zdrowia, satysfakcji z podejmowania kolejnych inicjatyw
oraz dalszej owocnej pracy
służącej rozwojowi sołectw i lokalnej społeczności,
a także wielu sukcesów i pomyślności w życiu osobistym.

Alicja Pocałuń
Wójt Gminy Dydnia

Edyta Kuczma
Sekretarz Gminy Dydnia

739