11 listopada- wywieś flagę

Flaga

11 listopada to wyjątkowa data w polskim kalendarzu – Święto Niepodległości. Dzień ten powinien mieć dla wszystkich Polaków szczególne znaczenie. Jedną z form uczczenia tego bardzo ważnego święta jest wywieszenie flag narodowych na budynkach instytucji publicznych, zakładach pracy i prywatnych posesjach.

Dlatego w dniu 31 października 2022 roku Wójt Gminy Dydnia  Alicja Pocałuń przekazała na ręce strażaków z  OSP flagi, które w dniu 11 listopada, a także przy okazji innych świąt państwowych wywieszą na masztach w swoich miejscowościach.

Wójt Gminy Dydnia zachęca wszystkich mieszkańców do wywieszenia na swoich domach biało – czerwonych flag. Niech będą one  wyrazem naszego patriotyzmu oraz manifestacją świadomości narodowej.

429