Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale zaprasza na bezpłatne jednodniowe szkolenie

podbr

„Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej”

Szkolenie odbędzie się dnia 24.11.2022r w Gminnym Ośrodku Kultury Bibliotek Promocji i Wypoczynku w Dydni.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (13) 434-11-89 oraz u Doradcy Gminnego tel. 723-977-415  

Uwaga: na szkolenia obowiązują wcześniejsze zapisy!!

Ramowy program szkoleń obejmuje tematy:

  • Obowiązek ochrony różnorodności biologicznej w przepisach UE i przepisach krajowych;
  • Ochrona bioróżnorodności a ochrona środowiska;
  • Zasady i metody ochrony roślin;
  • Zasady integrowanej ochrony roślin;
  • Systemy produkcji uwzględniające zasady bioróżnorodności i zapewniające jakość surowców rolniczych;
  • Realizacja wyznaczonych dla sektora rolnego celów i zadań w „Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Planem działań na lata 2015-2020”;
  • Działania wdrażane w ramach PROW 2014-2020 przyczyniających się do ochrony różnorodności biologicznej oraz korzyści z ich realizacji, zarówno dla rolników, jak i środowiska oraz a korzyści stosowania prośrodowiskowych systemów produkcji rolnej.
loga
257