Umowa na modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego podpisana


Dnia 22.05.2023 r. została podpisana umowa  na wykonanie zadania pn: „Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dydnia”, z firmą Linter Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie.

Zakres inwestycji obejmuje modernizację polegającą na wymianie istniejących opraw oświetleniowych na oprawy oświetleniowe ze źródłem światła LED wraz z modernizacją osprzętu sieciowego jak:

– demontaż dotychczasowych zainstalowanych opraw tradycyjnych,

– montaż opraw w technologii LED, gwarantujące najwyższe parametry techniczne

– instalacja oprogramowania geolokalizującego,

– uzupełnienie istniejącego systemu oświetlenia o budowę 5 słupów w Obarzymie.

Powyższe zadanie będzie realizowane ze środków finansowych budżetu państwa –
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz środków z budżetu gminy Dydnia.

Wartość zadania 1 722 000 zł

319