Odznaczenia dla strażaków z Obarzyma


25 maja 2023 roku w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Obarzymie odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której wręczono odznaczenia, nie zabrakło także życzeń i gratulacji od rodzin odznaczonych.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa podkarpackiego  nadało złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” druhowi Kazimierzowi Wójcikowi oraz Adamowi Szulowi.

Na zakończenie uroczystej zbiórki głos zabrali zaproszeni goście:

Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Brzozowie druh Mariusz Bieńczak, Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie st. bryg. Krzysztof  Folta, Wójt Gminy Alicja Pocałuń, Przewodniczący Rady Gminy Piotr Szul, którzy wyróżnionym życzyli zdrowia i  dalszej owocnej służby. Zbiórkę prowadził  Stanisław Pytlowany – kierownik Referatu Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Obywatelskich. W imieniu odznaczonych podziękowania złożył druh Kazimierz Wójcik.

456