nekrolog

Pani Iwonie Daukszy 

radnej Rady Gminy Dydnia

najszczersze wyrazy współczucia

z powodu śmierci Taty

śp. Józefa Tokarskiego

składają

Piotr Szul Przewodniczący Rady Gminy Dydnia

Alicja Pocałuń Wójt Gminy Dydnia

Edyta Kuczma Sekretarz Gminy Dydnia

541