19 Najlepszych podczas XIX gali wręczenia certyfikatów Młodego Europejczyka


22 czerwca w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Dydni odbyła się uroczysta gala, podczas której nagrodzono najlepszych uczniów w roku szkolnym 2022/2023.

Otworzył ją występ zespołu tanecznego „Kalina” działający przy Zespole Szkół w Niebocku. Galę poprowadziła sekretarz gminy Dydnia Edyta Kuczma, a wzięli w niej udział  wójt gminy Dydnia Alicja Pocałuń, przewodniczący rady Piotr Szul, dyrektor Zespołu Obsługi Szkół Jolanta Bieda, dyrektorzy szkół z terenu gminy, nagrodzeni uczniowie wraz z rodzicami.

Przybyłych gości przywitała wójt Alicja Pocałuń, która podziękowała uczniom za ogrom pracy, ich rodzicom za wspieranie swoich dzieci, dyrekcji i nauczycielom za zaangażowanie oraz stwarzanie odpowiednich warunków do rozwijania pasji.  Wójt wyraziła nadzieję, że odznaczeni uczniowie okażą się w przyszłości noblistami, naukowcami i odkrywcami. – Jestem pod ogromnym wrażeniem Waszych osiągnieć. Wśród laureatów mamy cały wachlarz różnych talentów i umiejętności od artystycznych, przez sportowe po już osiągniecia naukowe szczebla ogólnopolskiego a nawet międzynarodowe. Jestem dumna z Was i Waszych osiągnięć. Kiedy już wyruszycie w świat pamiętajcie o swoich korzeniach o naszej małej ojczyźnie i wracajcie do nas, gdyż nasza społeczność potrzebuje Waszych talentów i kompetencji.  

Po przywitaniu gości wójt gminy wraz z przewodniczącym rady wręczali pamiątkowe statuetki i dyplomy. Osiągnięcia odznaczonych uczniów prezentowali dyrektorzy poszczególnych szkół.

Nagrodzono tych uczniów, którzy rozumieją wartość wykształcenia, osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu w roku szkolnym 2022/2023 – a średnia ocen wynosiła minimum 5,0, wyróżniali się wzorową postawą, zdobywali wysokie miejsca w konkursach, olimpiadach i zawodach na szczeblu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym oraz angażowali się w życie szkoły, działając w organizacjach szkolnych i pozaszkolnych.

Wśród wyróżnionych znaleźli się:

– uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia w Dydni Patrycja Pietrasz kl. VI w cyklu sześcioletnim i Mateusz Rybski kl. IV w cyklu czteroletnim. Osiągnięcia przedstawiła nauczycielka szkoły Dorota Zubel.

– uczniowie Zespołu Szkół w Niebocku: Julia Pomykała kl. VIII a, Julia Dżugan kl. VIII b, Anna Jatczyszyn kl. VIII b, Anita Myćka kl. VIII b, Przemysław Kopiczak kl. VIII b. Osiągnięcia przedstawiła dyrektor szkoły Beata Dżoń.

– uczniowie Szkoły Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi w Dydni: Kacper Kozłowski kl. VIII a, Nikola Piskorowska kl. VIII a, Dawid Bocoń kl. VIII b, Magdalena Gratkowska kl. VIII b, Zuzanna Siedlecka kl. VIII b, Eliza Tercha kl. VIII b, Zuzanna Kozłowska kl. VIII b. Osiągnięcia przedstawiła dyrektor szkoły Iwona Pocałuń.  

– uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłonce: Kacper Cipora kl. VIII, Dominik Sobolak kl. VIII, Martyna Sokołowska kl. VIII, i Julia Szewczyk kl. VIII. Osiągnięcia przedstawiła dyrektor szkoły Zuzanna Dmitrzak.

– uczeń Szkoły Podstawowej im. ks abpa Ignacego Tokarczuka w Końskiem Oliwia Hocyk kl. VIII. Osiągnięcia przedstawił dyrektor szkoły Dariusz Klimowicz.

Po wręczeniu certyfikatów na scenie swoje zdolności muzyczne zaprezentowali wyróżnieni uczniowie szkoły muzycznej Patrycja Pietrasz i Mateusz Rybski, którym akompaniował nauczyciel gry na fortepianie Łukasz Kot.

Po części artystycznej odbyło się wręczenie nagród wójta gminy Dydnia w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie gminy Dydnia.

Program powstał w 2020 r. z inicjatywy wójt przy aprobacie radnych.

Nagrody wójta przyznawane są w następujących kategoriach:

– za wyniki w nauce

– za wybitne osiągnięcia naukowe

– za wybitne osiągnięcia sportowe

– za wybitne osiągnięcia artystyczne

Mają one charakter motywacyjny i wypłacane są jednorazowo w formie pieniężnej. W tym roku nagrody zostały przyznane 8 uczniom.

Nagrodzeni uczniowie:

Zespół Szkół w Niebocku:

Błażej Żak – nagroda za wybitne osiągnięcia naukowe

Barbara Urban za wybitne osiągnięcia artystyczne

Julia Dżugan – za wyniki w nauce

Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Dydni

Kornelia Dmitrzak – za wybitne osiągnięcia naukowe

Marcin Wolwowicz – za wyniki w nauce

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jabłonce

Zuzanna Kulon – za wybitne osiągnięcia artystyczne

Kacper Cipora – za wybitne osiągnięcia sportowe

Szkoła Muzyczna I stopnia w Dydni

Mateusz Rybski – za wybitne osiągnięcia artystyczne

Uroczystą galę podsumował Piotr Szul – przewodniczący rady gminy, który pogratulował wspaniałych wyników nagrodzonym, potwierdził przedstawione zasługi i umiejętności podczas pracy z młodzieżą szkolną na co dzień. Życzył rozwijania talentów i dumy ze swoich korzeni, gdyż większość laureatów to uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych, którzy rozpoczynają kolejny etap edukacji w szkołach średnich.

Galę zakończył występ taneczny zespołu „Kalina” .

497