Informacja

NSP

Wójt Gminy Dydnia – Gminny Komisarz Spisowy informuje, że w dniu 18 lipca 2021 r. (niedziela) w Domu Ludowym w Jabłonce będzie możliwość dokonania spisu powszechnego.

Dyżur pełniony będzie w godzinach od 13.00 do 16.00 przez rachmistrza spisowego. 

Potrzebne są numery pesel wszystkich domowników. 

Gminny Komisarz Spisowy

/-/ Alicja Pocałuń

258