250 lat istnienia Komisji Edukacji Narodowej


13 października br. w wielu szkołach odbyły się uroczyste akademie, uświetniające przypadające 14 października obchody Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Jest to wielkie święto edukacji, powszechnie zwane Dniem Nauczyciela. KEN powołana podczas Sejmu Rozbiorowego w 1773 r. na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego była pierwszą w Polsce i Europie władzą oświatową, będącą odpowiednikiem ministerstwa oświaty.

Obchody tego święta są okazją do docenienia pracy pedagogów oraz pracowników szkół. Przybyłych gości do Szkoły Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi w Dydni, w tym wójt gminy Alicję Pocałuń, przewodniczącego rady Piotra Szula, emerytowanych dyrektorów i nauczycieli, pracowników obsługi, rodziców oraz uczniów przywitała dyrektor szkoły Iwona Pocałuń.

W szkole podstawowej w Dydni obchodom towarzyszyło uroczyste pasowanie na uczniów klas pierwszych. To pierwszoklasiści byli głównymi bohaterami apelu, podczas którego zaprezentowali swoje zdolności, pochwalili się znajomością liter, wierszy, wyrecytowali katechizm młodego Polaka i złożyli przysięgę. Uczniowie starszych klas ciepło przyjęli młodszych kolegów i zapewnili, że będą im służyć pomocą.

Dyrektor szkoły podziękowała nauczycielom za zaangażowanie i aktywność, dzięki którym osiągnięcia uczniów są dostrzegalne również na poziomie regionalnym, a nawet ogólnopolskim. Działalność szkoły wykracza znacznie poza zakres podstawowej roli – edukowania, ponieważ jest widoczna podczas różnorodnych uroczystości lokalnych o charakterze kulturalnym, patriotycznym i społecznym. Dyrektor skierowała słowa wdzięczności także do obecnych rodziców, którym dziękowała za wspieranie i zaangażowanie w życie szkoły a przede wszystkim za życzliwość i wyrozumiałość.

Obecna podczas uroczystości wójt gminy Dydnia pogratulowała pierwszoklasistom wzruszającego występu, podziękowała dyrekcji, nauczycielom i pracownikom szkoły za ogromny wkład pracy, życzyła satysfakcji z pracy z dziećmi i wyraziła swoje uznanie dla trudu, jaki wkładają na co dzień nauczyciele, by dzieci mogły się rozwijać.

Na koniec przedstawiciele rady rodziców wraz z uczniami złożyli na ręce wychowawców i nauczycieli kwiaty oraz drobne upominki.  

345