29 września Święto Patrona Gminy Dydnia

Św Michał

Gmina Dydnia już od pięciu lat jest pod opieką potężnego Patrona – Świętego Michała Archanioła. 29 września 2017 roku w dzień odpustu parafialnego w Dydni nastąpiło uroczyste  nadanie Gminie Dydnia Patrona – św.  Michała Archanioła.

O ustanowieniu św. Michała Archanioła Patronem Gminy Dydnia zdecydował Dekret Watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 15 października 2016 roku o następującej treści:

Świętego Michała Archanioła, który dniem i nocą służąc Bogu, jest uważany za najmocniejszego obrońcę przeciwko zasadzkom nieprzyjaznych ludzi, tak widocznych jak i niewidocznych, kler i wierni gminy v.d. Dydnia czcili szczególnym a także nieustannym kultem i także teraz czczą.

Stąd Najszlachetniejszy Pan Adam Szal, Arcybiskup Przemyski obrządku łacińskiego, wysłuchując powszechnych próśb, przy potwierdzeniu samą obywatelską powagą zgodnie ze zwyczajem zatwierdził wybór Świętego Michała Archanioła na Patrona wspomnianej gminy wobec Boga.

Ten sam w istocie, w piśmie z dnia 3 sierpnia 2016 gorliwie prosił, by tego rodzaju wybór i zatwierdzenie, według przepisów o ustanowieniu Patronów, zostały potwierdzane.

Następnie Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów mocą uprawnień przyznanych jej przez Papieża FRANCISZKA, po zastanowieniu się ekspozytów, gdy było wiadomo, że wybór i zatwierdzenie zostały dokonane według przepisu prawa, przychyliła się do próśb oraz zatwierdziła

ŚWIĘTEGO MICHAŁA, ARCHANIOŁA,

NA PATRONA WOBEC BOGA

GMINY v.d. DYDNIA

Przy braku sprzeciwu ze strony jakichkolwiek niechętnych

Z siedziby Kongresu Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dnia 15 października 2016.

To już 5 lat polecamy się opiece św. Michała Archanioła, zawierzając mu wszystkie działania Samorządu Gminy Dydnia… prosimy o wsparcie w tak trudnych czasach pandemii i wojny w Ukrainie.

Modlitwa Poranna

Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli.

Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę.

Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Oryginalny tekst w języku łącińskim przetłumaczony w treści artykułu
skan
skan

Zdjęcia archiwalne

714