W Gminie Dydnia powstał maszt z flagą w ramach  projektu „Pod Biało – Czerwoną”

biało-czerwona

W miejscowości Dydnia na placu Gminnego Ośrodka Kultury Bibliotek Wypoczynku i Promocji stanął nowy 12 metrowy maszt , na którym zawisła biało – czerwona flaga. To dzięki głosom oddanym przez mieszkańców w formie online (oddano 196 głosów, co stanowi 196% wymaganej liczby głosów) Gmina Dydnia otrzymała dofinansowanie na zakup i montaż masztu z rządowego programu “Pod Biało – Czerwoną”.

Nasza gmina na ten cel otrzymała środki w kwocie 8 000,00 zł, które w całości pochodziły z rezerwy ogólnej budżetu państwa (100% wartości zrealizowanego zadania),  z programu rządowego „Pod Biało – Czerwoną” w oparciu o umowę Nr BW-I.042.5.35.2022 z dnia 27.06.2022 r. zawartą z Wojewodą Podkarpackim.  Celem zadana jest integracja mieszkańców naszych małych ojczyzn w duchu tradycji i dumy z bycia Polakiem. Projekt ma na celu również uczczenie 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, oraz poległych bohaterów.

Honorowym patronatem projektu jest Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

Serdecznie dziękujemy mieszkańcom Gminy Dydnia za licznie oddane głosy, dzięki którym mogliśmy zrealizować rządowy program#PodBiałoCzerwoną

925