4 kluby sportowe z terenu gminy Dydnia z dofinansowaniem


Ogłoszono wyniki naboru wniosków do Rządowego Programu „KLUB” – edycja 2024.
W tegorocznej edycji wpłynęło 7 914 wniosków od klubów z całej Polski, z czego 6 797 uzyskało pozytywną ocenę i decyzję o przyznaniu dofinansowania. Wśród klubów z dofinansowaniem są 4 funkcjonujące na terenie gminy Dydnia:

  • Ludowy Klub Sportowy „Zryw” Dydnia – 12 000 zł
  • Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Niebocko – 12 000 zł
  • Uczniowski Ludowy Klub sportowy “Orły” Jabłonka – 12 000 zł
  • Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Grabowianka” Grabówka 17 000 zł

Realizacja projektu ma na celu upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, instytucjonalne wsparcie działalności klubów sportowych, w zakresie aktywizacji sportowej i stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania potencjału infrastrukturalnego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Program jest finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), poprzez Operatora Krajowego Programu – Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe (LZS). Zajęcia będą odbywać się do 30 listopada br.
Gratulujemy prezesom skuteczności w pozyskiwaniu środków finansowych zaś drużynom życzymy sukcesów w rywalizacji sportowej.

156