79. rocznica Powstania Warszawskiego


W 79. rocznicę Powstania Warszawskiego tradycyjnie we wszystkich miejscowościach o godz. 17.00 zawyją syreny. Jest to symboliczny znak naszej pamięci o Powstańcach – kwiecie polskiej młodzieży, który ginął w obronie ojczyzny.  Choć żadna inna data nie budzi takich emocji jak 1 sierpnia 1944 r., aktualna sytuacja geopolityczna skłania do refleksji oraz wzywa do okazania szacunku i pamięci o zrywie patriotycznym z 1944 r.  Patriotyzm nigdy nie traci na wartości, choć stawia różne wymagania przed obywatelami w zależności od sytuacji. Młodzi Polacy w 1944 r. stanęli z butelkami z benzyną do walki, gdyż nie mieli wyjścia. Sytuacja w stolicy i zbliżające się siły zbrojne ze wschodu nie pozostawiały im wyboru. Powstańczą armię zasilali młodzi ludzie z całej Polski, ponosząc ogromne ofiary, w imię takich wartości jak: wolność, miłość do ojczyzny, wierność, męstwo, honor, prawość, przyjaźń czy tolerancja. Wśród Powstańców byli także pochodzący z Niewistki mjr WP Danuta Przystasz, która w 2017 r.  dołączyła do zacnego grona Honorowych Obywateli Gminy Dydnia i jej starszy brat Mieczysław Przystasz ur. w 1914 r., więzień polityczny w latach 1945-1954. Dziś Polska nie wymaga ofiar, ale pamięci i szacunku dla bohaterów, przeszłości narodu, kultywowania tradycji, znajomości symboli narodowych i gotowości, gdyż sytuacja za wschodnią granicą przestrzega, by nie tracić czujności. Dziś, zatrzymajmy się o 17.00, zapalmy światło pamięci bohaterom i pokażmy, że pamiętamy.     

144