Zainwestuj
w Gminie Dydnia
Invest
in Gmina Dydnia
herb Gminy Dydnia

Zawiadomienie o sesji 07.07.2022r.

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559) zwołuję na dzień  07…

Czytaj dalej
Skip to content