Zainwestuj
w Gminie Dydnia
Invest
in Gmina Dydnia
herb Gminy Dydnia

Zawiadomienie o sesji 22.02.2024 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40 ze zm.) zwołuję na dzień…

Czytaj dalej
Skip to content