Bezpieczny mieszkaniec gminy Dydnia – Dożynki Gminne w Jabłonce


Finałem Dni Gminy Dydnia były Dożynki Gminne w Jabłonce. Rozpoczęły się one uroczystą mszą św., podczas której wierni złożyli pokłon i podziękowali Matce Bożej Częstochowskiej za opiekę i szczęśliwie zebrane plony. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył proboszcz parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej ks. Bogusław Zajdel, zaś koncelebransem był proboszcz niebockiej parafii ks. Andrzej Szkoła. Po mszy św. nastąpiło poświęcenie wieńców dożynkowych. Następnie uroczysty korowód dożynkowy na czele z mażoretkami i Gminną Orkiestrą Dęta pod batutą Grzegorza Maliwieckiego przeszedł na plac dożynkowy – do centrum konferencyjnego na terenie dworu. Wydarzeniu towarzyszyła realizacja kampanii edukacyjnej “Bezpieczny mieszkaniec Gminy Dydnia”, który został dofinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości. Honorowy patronat nad Dniami Gminy Dydnia objął starosta brzozowski Zdzisław Szmyd.

W Dożynkach Gminnych uczestniczyli parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich, szczebla powiatowego, instytucji i organizacji działających na terenie województwa podkarpackiego, powiatu brzozowskiego i gminy Dydnia, wśród nich: doradca ministra kultury i dziedzictwa narodowego Grzegorz Nieradka, posłowie na sejm RP Adam Śnieżek i Piotr Uruski, przewodniczący sejmiku województwa podkarpackiego Jerzy Borcz, starosta brzozowski Zdzisław Szmyd, przedstawiciele służb mundurowych: III Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, Wojskowego Centrum Rekrutacji, powiatowej PSP w Brzozowie, Komendy Powiatowej Policji, Lasów Państwowych, PT KRUS w Brzozowie, Biura Powiatowego ARiMR, PODR, radni rady gminy Dydnia z przewodniczącym Piotrem Szulem na czele, sołtysi, kierownicy jednostek budżetowych gminy Dydnia, przedstawiciele instytucji i organizacji działających na terenie gminy i sołectwa Jabłonka.

Przybyłych gości przywitali właściciele dworu Beata i Henryk Berendtowie Brama na wciąż otwarta przechodniom ogłasza, że gościnna i wszystkich w gościnę zaprasza” tymi słowami chcemy Państwa powitać na Dożynkach Gminy w dworze w Jabłonce… i przekazali klucz do bramy na czas dożynek wójt gminy Dydnia Alicji Pocałuń.

Starostowie dożynek Ewa i Krzysztof Dmitrzakowie przekazali chleb wójt, która dziękując z niego, zapewniła, że będzie go szanować i dzielić sprawiedliwie, tak by nikomu go nie zabrakło.

Delegacje z Dydni, z Grabówki, z Jabłonki, z Końskiego, z Krzemiennej, z Krzywego, z Niebocka, z Niewistki, z Obarzyma, z Temeszowa, z Ulucza, z Witryłowa i z Wydrnej zaprezentowały uplecione z tegorocznych zbiorów wieńce.

Trud wicia wianków nagrodziła wójt gminy Dydnia Alicja Pocałuń, która w raz ze starostą brzozowskim Zdzisławem Szmydem wręczyła przedstawicielkom KGW podziękowania i upominki. Wójt w swoim przemówieniu zabrała słuchaczy w podróż w czasie i przypomniała obraz wsi Jabłonka sprzed wieku, wskazując na problemy z jakimi borykali się ówcześni mieszkańcy, składając im pokłon i uznanie dla ich ciężkiej pracy bez maszyn, które dziś ułatwiają rolnikom pracę na polu.

Mój podziw jest ogromy. To nasi dziadkowie i ojcowie budowali ciężką pracą rąk naszą przyszłość… Ci twardzi ludzie stworzyli dobre czasy dla nas. To, jak wygląda Jabłonka dziś, jest efektem ciężkiej pracy Waszych przodków… pracowitości, dbałości i przede wszystkim miłości do Ojcowizny. Ktoś mówił o podkarpackiej biedzie… Przyjeżdża i nie może się nadziwić, jaka u nas jest dbałość o dom i jego otoczenie… To nie wzięło się z niczego… Miłość do Ojcowizny przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Dla nas dom jest wartością, dom to rodzina, coś stałego i trwałego, to oś, wokół której kręci się nasze życie. Dom kojarzy się z poczuciem bezpieczeństwa, a to słowo szczególnie dziś powtarzane jest wiele razy. Nikt z nas nie spodziewał się, że przyjdzie nam mierzyć się z otwartą wojną za wschodnią granicą. Dziś poczucie bezpieczeństwa to skarb, o który trzeba dbać. I dbamy…. Dbamy o siebie nawzajem… Bo u nas słowa „miłuj bliźniego swego” mają prawdziwą wartość… Działalność społeczna strażaków ochotników, członkiń kół gospodyń wiejskich i ludzi dobrej woli pokazuje, że pomaganie i troska o drugiego człowieka to priorytet. O ten skarb, jakim jest nasze bezpieczeństwo dbają odpowiednie służby inspekcje i straże. Codzienna praca policji, państwowej straży pożarnej, służby zdrowia, wojska polskiego, straży granicznej i innych instytucji rządowych oraz samorządowych daje możliwość prawidłowego funkcjonowania państwa polskiego.

O bezpieczeństwo żywnościowe dbają rolnicy, ogrodnicy i pszczelarze. Szczególnie podziwiam Was za tę pracę i dziękuję za Wasz trud. Dziękuję, że mimo wszystkich przeciwności i problemów nie mówicie, że się nie opłaca, tylko ciężko pracujecie. Podobnie jak nasi przodkowie – bo kiedyś rolnik nie kalkulował, czy mu się coś opłaca czy nie. Pełne sąsieki, stodoły, piwnice i spiżarnie oznaczały przetrwanie. Mimo technologii, wszelkich zdobyczy cywilizacji tak naprawdę możemy liczyć na siebie nawzajem. W tak niepewnych czasach musimy być jednością, bo tylko w jedności siła. Jedność to zgoda… A tam gdzie zgoda, to budowa dobrych czasów. Wierzę, że nasze pokolenie buduje dobre czasy oparte na wrażliwości, wzajemnej trosce i pomocy. Chyląc czoła przed trudem gospodarzy gospodarzom z dydyńskiej roli, wójt Alicja Pocałuń podziękowała gospodyniom za codzienną pracę, a także wszystkim, którzy włączyli się w organizację tegorocznych dożynek. Głos zabrali również doradca ministra kultury, posłowie, wicemarszałek i wicestarosta. Podkreślali oni znaczenie rolników i konieczność wspierania ich działań oraz wyrazili wdzięczność dla ich pracy.

Tegoroczne dożynki uświetniły występy artystyczne, które rozpoczęła Gminna Orkiestra Dęta pod batutą Grzegorza Maliwieckiego koncertem muzyki estradowej.

Przed publicznością wystąpił również Zespół Pieśni i Tańca „Kalina”. Grupa młodsza i starsza. Kalina zaprezentowała się w nowych strojach zakupionych dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Dziedzictwa i Kultury w ramach programu EtnoPolska edycja 2023 w ramach spotkań z folklorem.

Niespodzianką podczas dożynek był pojedynek rycerzy – pierwszych właścicieli Dydni. We dworze nie mogło zabraknąć zatem szlachcica Jacka Dydyńskiego zwanego “Jackiem nad Jackami” – niezrównanego szermierza i żołnierza. W małym obozie historycznym sanockich pasjonatów historii z grupy SCUTUM oraz Stowarzyszenia Łucznicy Sanoka widzowie oglądali i przymierzali elementy rycerskiego i szlacheckiego rynsztunku, najmłodsi stoczyli pojedynki na palcaty (bezpieczne szable treningowe) z braćmi Dydyńskimi, zaprezentowano też obsługę broni czarnoprochowej z XVII w.

Kilkanaścioro członków i członkiń Przemyskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Strojów Historycznych „Damy i Huzary” zaprezentowało pokaz mody z dworów szlacheckich do 1914 r. w odsłonie letniej. U pań można było podziwiać szykowne suknie z żabotami, kapelusze z piórami, rękawiczki, torebki i gustowną biżuterię. Panowie z kolei zaprezentowali się w surdutach, kapeluszach, cylindrach, z niezbędnymi dodatkami – kieszonkowymi zegarkami i ozdobnymi laskami.

Przed gwiazdą wieczoru, którą był zespół Andre wystąpiła grupa Manzam ze Szkoły Podstawowej w Jabłonce w układzie tanecznym MinionMix.

Po koncercie zespołu Andre, który zgromadził tłumy osób, odbyła się zabawa taneczna z dj. Rafałem.

Na uczestników czekały liczne stoiska z rękodziełem, lokalnymi wyrobami rzemieślniczymi i warsztatami. Zainteresowaniem cieszyła się też sztuczna krowa, którą można było wydoić. O bezpieczeństwie przybyli rozmawiali z policjantami, strażakami, którzy w formie gier i zabaw oraz udostępniając sprzęt, przybliżali zasady bezpieczeństwa, najmłodsi chętnie odwiedzali stoiska i uczestniczyli w grach i zabawach przygotowanych przez mundurowych. Ratownicy medyczni szkolili z zasad bezpieczeństwa, zaś żołnierze Wojskowego Centrum Rekrutacji oraz terytorialsi z 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej prezentowali sprzęt militarny i opowiadali o zasadach służby wojskowej. Przedstawicielki Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzozowie zaprezentowały atlas grzybów i opowiadały o bezpieczeństwie w zakresie grzybobrania. Leśni edukatorzy z Nadleśnictwa Brzozów z kolei wraz z dziećmi układali leśne puzzle i zgadywanki. Najmłodsi mieszkańcy gminy mieli okazję zapoznać się z gatunkami roślin i zwierząt, jakie występują w lasach naszego regionu, i rozpoznawali tropy zwierząt.

Stoiska promocyjno-informacyjne wystawiły instytucje wspierające rolników i organizacji, które działają na rzecz rolnictwa, a także Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego i Urząd Gminy w Dydni.

Dzięki uprzejmości Beaty i Henryka Berendtów była możliwość bezpłatnego zwiedzania dworu w Jabłonce.

Organizatorami Dożynek Gminnych byli: wójt gminy Dydnia oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Jabłonce, Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłonce, Rada Sołecka wsi Jabłonka i Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek Promocji i Wypoczynku w Dydni.

Impreza została dofinansowana z budżetu gminy Dydnia, swój wkład finansowy ma również Stowarzyszenie LGD – Ziemia Brzozowska, Powiat Brzozowski, Lasy Państwowe.

Wójt gminy Dydnia podziękowała wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie dożynek: ks. proboszczowi, właścicielom dworu, starostom, KGW w Jabłonce, delegacjom wieńcowym, sołtysowi i radzie sołeckiej Jabłonki, dyrekcji szkoły podstawowej w Jabłonce, kierownikowi orkiestry dętej, opiekunom „Kaliny” i tancerzom, mażoretkom wraz z ich opiekunami, dyrekcji i pracownikom GOK-u oraz mieszkańcom Jabłonki. Był to duży wysiłek organizacyjny.

Adresy okolicznościowe z okazji Dożynek Gminnych przekazali wojewoda podkarpacki dr Ewa Leniart, prezes KRUS dr Aleksandra Hadzik oraz dyrektor POR ARiMR Wiesław Polek.

Fot. Marek Wójcik

446