Wydawanie żywności – informacja

żywność

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni informuje, że w dniach od  07.09.2023 do 08.09.2023 roku będzie wydawana żywność dla osób, rodzin, które ubiegały się o skierowanie do otrzymania pomocy w formie żywności w miesiącu sierpniu 2023.

Żywność wydawana jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 Podprogram 2021 PLUS.

Harmonogram odbioru żywności:

7 września  2023 (czwartek) – Dydnia, Temeszów, Ulucz, Krzemienna, Jabłonka, Obarzym

8 września 2023 (piątek) – Niebocko, Grabówka, Krzywe, Niewistka, Wydrna, Końskie, Witryłów

Żywność wydawana będzie w budynku, gdzie mieści się Stacja Opieki Caritas.  


w godz. od 10.00 do 15.00

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydni

Teresa Szelest

302