Biuletyn Informacyjny Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim

Drugi numer kwartalnika e-biuletynu

Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego zachęca do zapoznania się z Biuletynem Informacyjnym Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim obejmującym tematykę dotyczącą wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020, a także szeroko rozumianą tematykę Funduszy Europejskich. Biuletyn jest kompleksowym źródłem informacji – w tym specjalistycznej na temat środków RPO i zasad realizacji projektów. Ponadto prezentowane są w nim dobre praktyki oraz wpływ Funduszy Europejskich na rozwój regionu.

Zachęcamy do lektury i zapoznania się z jego treścią.

Drugi numer kwartalnika e-biuletynu

370