Boisko w Obarzymie wkrótce zostanie odnowione


Wykonawca prac kanalizacyjnych w Obarzymie w porozumieniu z Urzędem Gminy w Dydnia zajął ogrodzone boisko z przeznaczeniem na przechowanie sprzętu, ze względu na to, że teren ten był ogrodzony, z dogodnym dojazdem, dostępem do Internetu i możliwością monitorowania terenu. Użyczenie tego obiektu, który był optymalny dla sprawnego wykonania kanalizacji sanitarnej odbyło się warunkowo. Wykonawca po zakończeniu prac zobowiązał się do rekultywacji terenu boiska. Zgodnie z zapowiedzią, powinny one zostać zakończone jeszcze w maju, jeżeli tylko warunki pogodowe na nie pozwolą. Prace z użyciem koparki, glebogryzarki przewidują wyrównanie nawierzchni i zasianie trawnika zajmą ok. 3 dni. To rozwiązanie pozwoli na zaoszczędzenie środków, które na ten cel miały być przeznaczone z funduszu sołeckiego. Jeszcze przed sezonem wakacyjnym plac i boisko będą do dyspozycji mieszkańców Obarzyma.

123