Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dydnia

Polski Ład

Nazwa programu: Rządowy Fundusz Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych

Nazwa zadania: Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dydnia

Dofinansowanie: 4.407.920,30 zł

Całkowita wartość zadania: 4.639.916,11 zł
Opis zadania:
Przedmiotem inwestycji jest poprawa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą polegająca na realizacji poniższych zadań:

1) Budowa przepustów na potokach w miejscowości Końskie w ciągu dróg gminnych.

2) Budowa przepustu na potoku w ciągu drogi gminnej w miejscowości Witryłów.

3) Remont pomostu kładki pieszej wraz z dojazdem i dojściem do kładki w Witryłowie.

4) Przebudowa nawierzchni dróg gminnych wewnętrznych na terenie Gminy Dydnia.

Logo Polski Ład
265