Budowa kanalizacji sanitarnej w Obarzymie wraz z dostawą i montażem urządzeń do budowy sytemu nadzoru nad produkcją i jakością sieci dostaw wody w gminie Dydnia.

Polski Ład

Nazwa programu: Rządowy Fundusz Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Obarzymie wraz z dostawą i montażem urządzeń do budowy sytemu nadzoru nad produkcją i jakością sieci dostaw wody w gminie Dydnia.

Dofinansowanie: 4.750.000,00 zł

 Całkowita wartość zadania: 5.000.000,00 zł
Opis zadania:
Przedmiotem inwestycji jest uporządkowanie gospodarki ściekowej – budowa kanalizacji sanitarnej w Obarzymie wraz z dostawą i montażem urządzeń do budowy kompletnego systemu nadzoru nad produkcją i jakością dostaw wody na terenie Gminy Dydnia. Zakres inwestycji obejmuje: wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz przyłączami kanalizacyjnymi, co umożliwi podłączenie ok. 76 gospodarstw domowych oraz dostawę i montaż urządzeń systemu nadzoru nad produkcją i jakością dostaw wody w miejscowościach Gminy Dydnia, w celu zmniejszania strat oraz kosztów produkcji wody.

Logo Polski Ład
339