Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dydnia

Polski Ład

Nazwa programu: Rządowy Fundusz Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych

Nazwa zadania: Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dydnia

Dofinansowanie: 2.850.000,00 zł

 Całkowita wartość zadania: 3.000.000,00 zł
Opis zadania: Przedmiotem zadania jest realizacji inwestycji pn.: ,,Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dydnia”. W ramach zaplanowanych działań na drogach stanowiących własność Gminy Dydnia wykonane zostanie m.in.: odwodnienie, nowa podbudowa wraz z nową nawierzchnią asfaltową, uzupełnienie poboczy itp. Zadanie wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców, rozwoju gospodarczego, poprawę bezpieczeństwa stanu technicznego i komunikacyjnego dróg na terenie Gminy Dydnia.

Logo Polski Ład
250