Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dydnia

Polski Ład

Nazwa programu: Rządowy Fundusz Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych

Nazwa zadania: Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dydnia

Dofinansowanie: 1.800.000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 2.000.000,00 zł
Opis zadania:
Zakres inwestycji obejmuje modernizację oświetlenia ulicznego polegającą na wymianie istniejących opraw oświetleniowych na oprawy oświetleniowe ze źródłem światła LED wraz z modernizacją osprzętu sieciowego oraz wdrożenie systemu i narzędzi informatycznych do geolokalizacji, zarządzania i inwentaryzacji oświetlenia ulicznego wraz z aplikacją mobilną i centrum dyspozycyjno – zgłoszeniowym. Inwestycja ma na celu zredukowanie o 70% zużycia energii elektrycznej na potrzeby utrzymania oświetlenia ulicznego oraz obniżenia kosztów bieżących prac konserwacyjnych i napraw.

Logo Polski Ład
253