Ćwiczenia jednostek straży pożarnych w Temeszowie

ćwiczenia

23 września 2022 roku  miały miejsce wspólne ćwiczenia zastępów Państwowej Straży Pożarnej z Brzozowa i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Dydnia. Głównym celem ćwiczeń zorganizowanych w Temeszowie ćwiczeń, było doskonalenie techniki dostarczania wody na duże odległości z wykorzystaniem systemu przetłaczania wody. Sposób taki wykorzystywany jest w przepadku braku wystarczającego zaopatrzenia wodnego na miejscu działań gaśniczych i występujących utrudnień terenowych.

Jednym z zadań jakie realizowały jednostki było wykonanie magistrali wodnej o długości około 500m przebiegającej wzdłuż drogi gminnej i między zabudowaniami a punktem czerpania wody był podziemny sztuczny zbiornik o objętości około 20 m3 wody.

Ćwiczenia miały również na celu sprawdzenie znajomości zasad prowadzenia łączności radiowej w przypadku podziału akcji na odcinki bojowe oraz umiejętności obsługi autopomp pożarniczych wszystkich samochodów ratowniczo-gaśniczych biorących udział w ćwiczeniu.

W ćwiczeniach wzięły udział następujące jednostki:

JRG KP PSP Brzozów,

OSP Dydnia,

OSP Jabłonka,

OSP Temeszów,

OSP Niebocko,

OSP Krzemienna.

Opracowanie: kpt. Wojciech Sobolak, KP PSP w Brzozowie

516