Zamknięcie drogi powiatowej 2041R Niewistka prze wieś

zakaz

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie zawiadamia o całkowitym zamknięciu drogi powiatowej  nr 2041R Niewistka przez wieś w km 0+000 – 0+555 w miejscowości Niewistka w dniu 3.10.2022r. (poniedziałek)  w godz. od 8.00 do 16.00 związku z wykonaniem nawierzchni asfaltowej na całej szerokości jezdni. W razie opadów deszczu termin zostanie przesunięty

Inspektor Nadzoru ZDP – Brzozów

Anna Pytlak

278