Ćwiczenia strażaków ochotników z gminy Dydnia


27 maja br. przeprowadzone zostały gminne ćwiczenia – manewry zorganizowane na  terenie miejscowości Dydnia  przez miejscową OSP. Ćwiczenia zawierały dwa epizody ratownicze:

1. Wypadek komunikacyjny na zakręcie drogi gminnej prowadzącej do parku w Dydni.

2. Pożar lasu na obrzeżach miejscowości Dydnia.

Otwarcie ćwiczeń odbyło się przy Szkole Muzycznej w Dydni, następnie zastępy udały się na miejsce ćwiczeń do pobliskiego parku. W pierwszym przypadku miały za zadanie dotarcie i udzielnie pomocy poszkodowanemu kierowcy, który uległ wypadkowi komunikacyjnemu. W działaniach użyto narzędzi hydraulicznych w celu usunięcia elementów karoserii pojazdu i ewakuowaniu poszkodowanego kierowcy do Zespołu Ratownictwa Medycznego, natomiast drugi przypadek to ugaszenie pożaru lasu poprzez zbudowanie magistrali i dostarczanie wody na duże odległości metodą przetłaczania. W obu przypadkach brały udział jednostki OSP z gminy Dydnia: Dydnia, Grabówka, Niebocko, Jabłonka, Wydrna, Krzywe, Witryłów, Obarzym i Niewistka. W ćwiczeniach udział wzięli: wójt gminy Dydnia, prezes zarządu Oddziału Gminnego ZOSP – Alicja Pocałuń, Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej OSP druh Roman Janowicz,  przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie kpt. Wojciech Sobolak. Ćwiczenia zostały zrealizowane dzięki dofinansowaniu z Urzędu Gminy Dydnia w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem „Popularyzacja zdrowego stylu życia w Gminie Dydnia” oraz ze środków własnych. Ćwiczenia zakończono i podsumowano w pobliskim parku przy tradycyjnej strażackiej grochówce.

243