Czyste powietrze jest w naszym interesie


2 marca w Domu Ludowym w Niebocku odbyła się konferencja inaugurująca kampanię “Czyste powietrze jest w naszym interesie”, dofinasowaną ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Uczestniczyli w niej parlamentarzyści, władze szczebla wojewódzkiego, samorządowcy, przedstawiciele instytucji rządowych, wojewódzkich, naukowych i lokalnych.  

Ideę i cele przyświecające projektowi realizowanemu przez Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego zaprezentowała koordynator Renata Kaniuczak.  

Konferencję otworzyła Ewa Leniart wojewoda podkarpacki, która podziękowała za rozwijanie działań na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej w kontekście dbania o jakość powietrza na terenie Pogórza Dynowskiego, które dysponuje bogatymi walorami przyrodniczymi i dużym potencjałem turystycznym.

Stanisław Kruczek członek zarządu województwa podkarpackiego zapewnił o wsparciu funduszy marszałkowskich dla inicjatyw ukierunkowanych na działania proekologiczne i możliwościach montażu finansowego tych przedsięwzięć.

Adam Skiba prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
 i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie pogratulował inicjatorom projektu, który właśnie wszedł w fazę realizacji pomysłu i życzył osiągnięcia efektów jego realizacji.  

Konferencję rozpoczął pokaz filmowy ”Diabła Łańcuckiego”, poprzedzony komentarzem  Jacka Komudy – pisarza i historyka, autora powieści pod tym samym tytułem. Sławomir Kwoka – prezes Fundacji Ułani Króla Jana z Malawy – zaprezentował idee powołania marki promocyjnej dla regionu obejmującego m.in. Pogórze Dynowskie, zaś Edyta Żyła – fundator zaprezentowała działalność Fundacji w oparciu o kultywowanie tradycji polskiej jazdy i kawalerii, jak również tradycji kulinarnych.

Miłym akcentem konferencji był występ młodych artystów z zespołu Kalina, działającego przy Zespole Szkół w Niebocku.  

Stan środowiska w województwie podkarpackim ze szczególnym uwzględnieniem jakości powietrza w świetle badań Państwowego Monitoringu Środowiska zaprezentowała Beata Michalak – przedstawiciel Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Rzeszowie.

„Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021–2027 –założenia programu regionalnego przedstawiła Elwira Sączawa – reprezentująca Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

O możliwościach, dopuszczalnych formach współpracy oraz planach inwestycyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie na terenach objętych działalnością ZGTPD – opowiedział Jan Mazur – zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych ds. Gospodarki Leśnej.

Perspektywy współpracy z samorządami oraz planowane inwestycje na terenie ZGTPD – zaprezentował Stanisław Serwatka – dyrektor Departamentu Eksploatacji i Rozwoju PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Rzeszowie. Na koniec podziękował strażakom ochotnikom za wsparcie podczas awarii linii energetycznych spowodowanych obfitymi opadami śniegu pod koniec stycznia br.

Konferencję podsumowali Alicja Pocałuń wójt gminy Dydnia, Zygmunt Frańczak burmistrz Dynowa i Jacek Grzegorzak burmistrz Dubiecka, dziękując prelegentom za podzielenie się cennymi informacjami, organizatorom za zaangażowanie i gościom za liczne przybycie.

465