Komunikat dot. budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Temeszowie


W marcu rozpoczną się prace przy budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miejscowości Temeszów.

W związku z powyższym osoby, które nie podpisały jeszcze umów finansowych na wykonanie przyłączy, proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Gminy w Dydni pok. 106.

Właściciele nieruchomości, którzy nie podpiszą umów finansowych, nie zostaną podłączeni do budowanych sieci.

Logo Polski Ład
389