Zaproszenie do złożenia oferty

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Na prośbę Ochotniczej Straży Pożarnej w Witryłowie udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dydnia (https://dydnia.bip.gov.pl/zamowienia-o-wartosci-ponizej-130-tys-zl/690313_zaproszenie-do-zlozenia-oferty.html) zapytanie ofertowe w zakresie realizacji zadania pn.: „Budowa ogólnodostępnej altany w miejscowości Witryłów”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
204