Wkrótce ruszą prace modernizacyjne kolejnych dróg gminnych


W ramach programu Polski Ład, edycja II gmina Dydnia pozyskała dofinansowanie na zadanie pn.  „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dydnia” w o wartości 95%. Całkowity koszt inwestycji opiewa na kwotę  2 790 176,53  zł.

1 marca br. w urzędzie Gminy Dydnia została podpisana umowa na wykonanie tej inwestycji pomiędzy wójt gminy Dydnia Alicją Pocałuń, a wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu Andrzejem Zygarem prezesem zarządu  Rejonu Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o.

Zakres prac obejmuje przebudowę odcinków dróg gminnych w Witryłowie, Końskiem, Temeszowie, Grabówce, Obarzymie, Wydrnej, Dydni, Jabłonce, Niebocku, Krzemiennej, Krzywem. Wykonane zostaną przepusty, odwodnienie drogi, podbudowy wraz z nową nawierzchnią asfaltową, uzupełnienie poboczy, montaż barier i umocnione skarpy. Wykonawca już za kilka tygodni rozpocznie prace od pomiarów, robót ziemnych, ścinania i karczowania drzew i zakrzaczeń, plantowania, humusowania i obsiania skarp.

Wójt podkreśliła, że jest to niezbędna kontynuacja już rozpoczętych prac przy modernizacji dróg gminnych. Korzystając ze środków zewnętrznych sukcesywnie przebudowujemy drogi, usprawniając tym samym komunikację na terenie gminy. Jest to podstawowe zadanie samorządu, które realnie wpływa na rozwój gospodarczy, nierozerwalnie związany z dostępem komunikacyjnym. Proszę mieszkańców o cierpliwość – w czasie gdy będą wykonywane prace – czekają nas pewne utrudnienia, jednak wierzę, że końcowy efekt wynagrodzi Państwu wszystkie te niedogodności. Wykonawca zgodnie z zapisami umowy zadeklarował wykonanie inwestycji w czasie wskazanym w umowie a zatem do 9 miesięcy. Jeszcze pod koniec roku – o ile nie pojawią się nieoczekiwane trudności  – powinniśmy oddać inwestycję do użytku – podsumował prezes Zygar.

551