Czyste powietrze

Czyste powietrze

Program przewiduje dofinansowania na: 

 • wymianę, zakup, montaż nieefektywnego źródła ciepła
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikro instalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę drzwiową i okienną,
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

W przypadku chęci wypełnienia wniosku o dofinansowanie, należy telefonicznie ustalić termin wizyty z pracownikiem punktu, tel. nr 13 430 81 56.

Zanim zadzwonicie i umówicie się na spotkanie, przygotujcie koniecznie:

 • numer Księgi Wieczystej nieruchomości, na której planuje się inwestycję i pozyskanie dofinansowania;
 • numer PESEL właściciela nieruchomości (wnioskodawcy) i/lub numer NIP (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej),
 • numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania (tylko polskie rachunki prowadzone w zł.),
 • rok wydania pozwolenia na budowę budynku lub zgłoszenia użytkowania budynku,
 • powierzchnię całkowita budynku,
 • faktury na wydatki poniesione (ustalenie daty rozpoczęcia inwestycji)
 • ostatni formularz PIT lub zaświadczenie z GOPSu o dochodach

Obecnie jest trzy stopnie dofinansowania:

a) 30% o dochodzie rocznym nie przekraczającym kwoty 100 000 zł,

b) 60% – kwota średniego miesięcznego dochodu na jedną osobę w gospodarstwie domowym:

– do 1564,00zł w gospodarstwie wieloosobowym,

– do 2189,00zł w gospodarstwie jednoosobowym,

c) 90% – kwota średniego miesięcznego dochodu na jedną osobę w gospodarstwie domowym:

– do 900,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

– do 1260,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Od 15 lipca 2022 r. uległ zmianie program priorytetowy „Czyste Powietrze” (dalej: „Program”).

Zmiana umożliwi Beneficjentom uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania otrzymanie prefinansowania przedsięwzięcia czyli wypłaty części kwoty dotacji  w formie zaliczki. Prefinansowanie będzie mogło być wypłacone na podstawie umowy dotacji z prefinansowaniem, zawartej z Beneficjentem uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania.

Wybierz Czyste Powietrze i zyskaj!

 • oddech dla natury w Twoim otoczeniu,
 • możliwość bezpiecznej rekreacji na otwartych terenach,
 • przestrzeń dla kwitnących ogrodów, parków i lasów,
 • relaks dla ciała i ducha,
 • zdrowe środowisko życia dla siebie i innych, na dziś i na jutro,
 • oszczędzasz na wydatkach związanych z ogrzewaniem domu,
 • efektywniej zarządzasz potrzebną energią cieplną,
 • zyskujesz dofinansowanie dla odpowiedzialnych inwestycji w lepsze źródła ciepła,
 • nie wydajesz ani grosza na leczenie chorób związanych z zanieczyszczonym powietrzem,
 • dajesz „oddech” domowemu budżetowi, zyskując pieniądze na inne potrzeby.

Informacje na temat Programu Czyste powietrze można uzyskać:

 1. WFOŚiGW  w Rzeszowie, ul. Zygmuntowska 9 (czynny od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30)  – tel. 17 853 63 61

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących programu „Czyste Powietrze” proszę wejść w podany link: www.czystepowietrze.gov.pl

286