Zamknięcie drogi powiatowej nr 2039R

zakaz

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie zawiadamia o całkowitym zamknięciu drogi powiatowej  nr 2039R Izdebki – Obarzym  (zamkniecie  od drogi z płyt betonowych przez wieś Obarzym w stronę skrzyżowania z dr. wojewódzką 835) w dniach 10.10.2022r. -14.10.2022  w związku z wykonaniem podbudowy z kruszywa oraz robót bitumicznych na całej szerokości drogi.

Inspektor Nadzoru ZDP – Brzozów

383