Zamknięcie drogi powiatowej Nr 2037R Brzozów – Jabłonka w m. Jabłonka

zakaz

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie zawiadamia o całkowitym zamknięciu drogi powiatowej  Nr 2037R Brzozów – Jabłonka  w m. Jabłonka w km 6+520 – 7+380 w dniu 11,12,13.10.2022r. (wtorek, środa, czwartek)  w godz. od 7.30 do 17.00 w związku z wykonaniem stabilizacji nawierzchni na całej szerokości drogi.

 Jednocześnie informujemy,że  w okresie pielęgnacji konstrukcji stabilizowanej do 27.10.2022 dopuszczalny ruch kołowy z ograniczeniem do 3,5T .

W razie opadów deszczu termin zostanie przesunięty

Inspektor Nadzoru ZDP – Brzozów

Anna Pytlak

795