Dodatek węglowy – informacje

Dodatek węglowy

Można już składać wnioski o dodatek węglowy

Mieszkańcy gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest piec na węgiel lub paliwa węglopochodne, mogą ubiegać się o dodatek węglowy w wysokości 3000 zł.

Przyznanie dodatku nie jest uzależnione od wysokości dochodów, jednak warunkiem jego otrzymania jest dokonane zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wniosek o dodatek węglowy można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dydni do dnia 30 listopada 2022 r. Środki zostaną wypłacone w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku. Świadczenie to jest zwolnione od podatku.

Wzór wniosku dostępny jest w załączniku poniżej, będzie również dostępny w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dydni.

Źródło grafiki: www.gov.pl/web/klimat/dodatek-weglowy

1346