Dodatkowe miejsca w Żłobku Gminnym w Dydni


W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców opieką żłobkową Gmina Dydnia złożyła wniosek na realizację zadania „Utworzenie dodatkowych miejsc w Żłobku Gminnym w Dydni” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029.
W dniu 12 lutego 2024 r. została podpisana umowa na utworzenie 7 dodatkowych miejsc w Żłobku Gminnym w Dydni na wartość 284 903,51 zł.
Utworzenie dodatkowych miejsc zaplanowano w istniejącym budynku Żłobka Gminnego.
Zakres inwestycji będzie obejmował dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń dla potrzeb opieki żłobkowej – dostosowanie sali żłobkowej i sanitariatów. Pozyskane środki zostaną przeznaczone również na zakup pomocy dydaktycznych i zabawek. Zewnętrzny plac zabaw zyska powierzchnię bezpieczną oraz zamontowane zostaną nowe urządzenia. Jest to kolejny krok do zapewnienia odpowiedniej opieki dla dzieci do lat 3 tak, by ułatwić rodzicom powrót do pracy zawodowej i przeciwdziałać bezrobociu.

156