Dofinansowanie do funkcjonowania Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzemiennej

centrum

Wniosek Gminy Dydnia na środki finansowe z Programu “Centra opiekuńczo-mieszkalne” w ramach Funduszu Solidarnościowego Moduł II – funkcjonowanie centrum został rozpatrzony pozytywnie w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim i zarekomendowany do dofinansowania w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

Całkowita kwota środków z Funduszu Solidarnościowego wnioskowana przez Gminę Dydnia na dofinansowanie funkcjonowania Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzemiennej to 800 000 zł.

Otwarcie Centrum planowane jest na 01.04.2022 r.

W budynku zakończono już roboty budowlane, obecnie trwają prace związane z przyłączem instalacji hydroforowej i wody, a także wyposażeniem obiektu. Na utworzenie centrum gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 140 242 zł w ramach resortowego programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Solidarnościowego.

Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Krzemiennej będzie zapewniało usługę zamieszkiwania całodobowego dla 13 osób dorosłych niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, ponadto usługę pobytu dziennego dla 7 osób dorosłych niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

686