PCPR w Brzozowie zaprasza mieszkańców Gminy Dydnia do wzięcia udziału w konsultacjach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Brzozowskiego na lata 2022-2028

Konsultacje

Najważniejsze założenia Strategii:

1. Region zmaga się z problemem braku miejsc pracy – należy kreować sprzyjające warunki dla rozwoju przedsiębiorczości i zatrudnienia.

2. Należy zwrócić uwagę na wyłączenie społeczne osób starszych i umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.

3. Powiat zmaga się z problemem bezpieczeństwa publicznego, co wymaga podjęcia działań interwencyjnych.

4. Powiat powinien intensyfikować działania w zakresie wsparcia rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia dzieci i młodzieży.

Wesprzyj swój region zapoznaj się z opracowana Strategią i zgłoś swoje spostrzeżenia do dnia 10.12.2021 roku na adres mailowy: pcpr@powiatbrzozow.pl

303