Dofinansowanie na modernizację dróg rolnych w Grabówce i Wydrnej

Zdjęcie poglądowe: droga rolna w Niebocku

Gmina Dydnia otrzymała 100 000 zł dofinansowania z budżetu Województwa Podkarpackiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Grabówce i Wydrnej.
W dniu 4 maja 2021 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2021. Na liście wniosków zakwalifikowanych do otrzymania dotacji na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych znalazły się dwa wnioski Gminy Dydnia. Dzięki pozyskanym środkom zostaną wyremontowane drogi: w Grabówce odcinek o długości 450 m na działce nr 140, natomiast w Wydrnej odcinek o długości 200 m na działce nr 1819.

487