Duży awans Gminy Dydnia w Rankingu „Złota Setka Gmin Podkarpacia”

gmina

W Rankingu „Złota Setka Gmin Podkarpacia” organizowanym przez Nowiny oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Małopolski Instytut Gospodarczy Gmina Dydnia, znalazła się na 31 miejscu zdobywając  316 punktów w kategoriach: dochody własne na 1 mieszkańca, wydatki ogółem na 1 mieszkańca, wydatki inwestycyjne na 1 mieszkańca, udział dochodów własnych w dochodach ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, udział liczby pracujących w ogólnej liczbie mieszkańców, saldo: dochody ogółem – wydatki ogółem na 1 mieszkańca. Pod uwagę brano dane za 2021 rok.

W porównaniu do lat wcześniejszych gdzie Gmina Dydnia  w 2020 roku znajdowała się na 72 miejscu natomiast w 2017 roku na 52 jest to wysokie osiągnięcie. Należy również podkreślić, że jest to najlepszy wynik wśród gmin wiejskich powiatu Brzozowskiego.

Ranking gmin został stworzony już po raz dziesiąty. Jego ideą jest wyłonienie i promowanie jednostek wyróżniających się pod względem społeczno-gospodarczym na terenie województwa podkarpackiego. W ostatecznej ocenie uwzględniano potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej i społecznej. 31 miejsce to wielki awans i sukces. Myślę, że naszą najmocniejszą stroną są inwestycje, które w ostatnim czasie zostały wykonane m.in. budowa chodników, dróg, kanalizacji, wodociągów, hali widowiskowo- sportowej w Niebocku czy też COM w Krzemiennej – podkreśla Wójt Alicja Pocałuń, która rządzi pierwszą kadencję.

Link do informacji opublikowanej na stronie internetowej przez Nowiny24: https://nowiny24.pl/za-nami-final-zlotej-setki-gmin-podkarpacia-nagrodzilismy-aktywne-samorzady-wideo/ar/c3-17086553

zestawienie
741