Dwujęzyczne dzieci w gminie Dydnia


Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności od 1 czerwca br.  zagościł w gminie Dydnia. Z inicjatywy wójt Alicji Pocałuń oraz dzięki zrozumieniu i wsparciu dyrektorów placówek, nauczycieli w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w Dydni i Niebocku, nasi wychowankowie są objęci innowacyjnym programem nauczania języka angielskiego, który umożliwi im codzienne, kontekstowe osłuchiwanie się z tym, jakże ważnym w naszych czasach językiem nowożytnym.


Jednostkami oświatowymi, które przystąpiły do Programu Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci”  są m.in.: Żłobek Gminny w Dydni, Samorządowe Przedszkole w Dydni, Przedszkole Gminne przy Zespole Szkół w Niebocku i oddział przedszkolny Szkoły Podstawowej w Dydni. Projekt jest realizowany całkowicie z budżetu gminy Dydnia i koszt obejmujący zakup materiałów oraz szkolenia dla nauczycieli wyniósł ok. 8 000 zł.

Program Powszechnej Dwujęzyczności wykorzystuje metodę przyswajania języka angielskiego we wczesnym dzieciństwie równolegle do języka ojczystego. Opiekunowie pracują w oparciu o specjalnie wykreowany świat bohaterów, piosenek, filmów animowanych oraz na tej podstawie przygotowanych zabaw językowo-muzyczno-ruchowych indywidualnych i grupowych. Dla dzieci od urodzenia aż do szóstego roku życia opracowano dwie serie edukacyjne: „Baby Beetles” (wiek 0-4), „Tom and Keri” (wiek 3-6) w formie spirali językowej wprowadzają rozpoznawane i rozumiane w kontekście słowa i zwroty, dostosowując wszystko do typowych dla dziecka w danym wieku możliwości i zainteresowań.

Cieszę się, że udało nam się wdrożyć ten program w gminnych instytucjach, gdyż mocno wspiera kształcenie językowe najmłodszych mieszkańców gminy. – Mówi wójt Alicja Pocałuń – Dzieci uczą się j. angielskiego w najbardziej naturalny, kontekstowy sposób. Dwujęzyczność daje wiele korzyści tak dla intelektu, psychiki jak i zdrowia dziecka, które zdobywa wiedzę i umiejętności, utrwalane szybko i efektywnie na tym etapie rozwoju. Dwujęzyczne dzieci, a później dorośli osiągają lepsze wyniki w nauce, mają większe możliwości adaptacji społecznej i kulturowej.

Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności powstał ponad 20 lat temu i obecnie jest nim objętych już ponad 2,5 tysiąca placówek w całym kraju. Wszystkie badania i ewaluacje przeprowadzane w miejscach, gdzie program jest realizowany potwierdzają, że immersja językowa czyli codzienne, kontekstowe zanurzenie w języku angielskim jest o wiele bardziej skuteczną metodą nauki drugiego języka.

135