Dziadek wie wszystko, a babcia wie lepiej – Dzień Babci i Dziadka w SP w Niebocku


Po przedszkolakach przyszedł czas na świętowanie uczniów szkoły podstawowej w Niebocku. Z okazji Dnia Babci i Dziadka również społeczność szkolna zorganizowała uroczystość dla swoich seniorów w hali sportowo-widowiskowej. Po przywitaniu wszystkich zaproszonych gości przez dyrektor szkoły Beatę Dżoń – babć i dziadków, wójt gminy Alicję Pocałuń, sekretarz gminy Edytę Kuczmę, ks. proboszcza Andrzeja Szkołę, radnego wsi Niebocko Tomasza Żaczka, sołtysa Macieja Dżonia, grono pedagogiczne, rodziców i uczniów, zaproszono uczestników do wysłuchania przepięknych kolęd i pastorałek w wykonaniu laureatów Konkursu Kolęd i Pastorałek, który odbył się 21 stycznia br. w kościele pw. św. Jana Kantego w Niebocku. Po nim przyszedł czas na prezentację poszczególnych grup, które najpiękniej jak umiały, śpiewem, tańcem, scenkami, skeczami podziękowały babciom i dziadkom za opiekę, wsparcie i obecność. Na koniec części artystycznej uczniowie starszych klas zaśpiewali piosenki z “tamtych lat”.

Tradycyjnie wójt obsypała dzieci słodkościami, wyraziła swój zachwyt nad pięknymi występami i złożyła życzenia seniorom – Wasze wnuczęta są wspaniałe, to Wy sprawiacie, że na ziemi jest kawałek nieba, to dzięki Wam rośnie nam wrażliwe i mądre pokolenie Polaków, opowiadajcie swoim wnukom o Waszej młodości, czasach, w których dorastaliście, niech wiedzą i doceniają, że to dzięki Waszemu wysiłkowi, trudowi i pracy nam dziś żyje się lepiej. Obecni na uroczystości babcie i dziadkowie zachwyceni swoimi wnuczętami nagrodzili ich wielkimi brawami. Na koniec już indywidualnie dzieci szeptały do swoich babć i dziadków najpiękniejsze życzenia, prosto z serca płynące, a rodzice zadbali, by na stołach było smaczne ciastko do kawy.

156