Dzień Przedsiębiorcy 2021

działaj loklanie

Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych (IFR) i Zwiąek Miast Polskich (ZMP) po zakończonej konferencji prasowej poświęconej Dniu Przedsiębiorcy 2021, przesyła informacje na temat kampanii informacyjnej #MiastazPrzedsiębiorcami.

Kampania realizowana jest w blisko 100 miastach członkowskich ZMP, a jej celem jest przedstawienie istoty i roli przedsiębiorców w wymiarze lokalnym oraz znaczenia ich wspierania i rozwoju. Hasło przewodnie kampanii „Działaj lojalnie – kupuj lokalnie”, zachęca do wspierania lokalnych przedsiębiorców poprzez kupowanie ich produktów i usług, zatrzymując w ten sposób kapitał w gminie.

Więcej informacji na stronie: https://www.miasta.pl/

działaj loklanie
działaj loklanie
działaj loklanie

267