Najlepsi z Najlepszych Certyfikaty Młodego Europejczyka 2021

certyfikaty

29 czerwca 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury, Bibliotek Promocji i Wypoczynku w Dydni odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatu “Najlepsi z Najlepszych Młodego Europejczyka”.

Uroczystość została uświetniona występem uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Dydni, koła teatralnego działającego przy Zesole Szkół w Niebocku pod kierunkiem Pani Małgorzaty Adamskiej przy współpracy Pani Jadwigi Rajtar – Żaczek oraz grupy wychowanków Samorządowego Przedszkola w Dydni przygotowanej przez Panią Dorotę Brewczak.

Po występie odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów i statuetek przez Wójta Gminy Dydnia Panią Alicję Pocałuń oraz Przewodniczącego Rady Gminy Dydnia Pana Piotra Szula.

Uzyskanie Certyfikatu było zarówno dla laureatów jak i rodziców miłym
i wzruszającym przeżyciem oraz motywacją do dalszej pracy.

W roku szkolnym 2020/2021 certyfikaty otrzymali następujący uczniowie:

Szkoła Muzyczna I stopnia w Dydni:

 • Nikodem Zubel
 • Antoni Sabat
 • Wiktoria Zajdel
 • Mateusz Zajdel
 • Julia Gliściak
 • Krzysztof  Źrebiec

Zespół Szkół w Niebocku:

 • Amelia Żak
 • Hubert Czajkowski
 • Julia Stabryła
 • Jagoda Jarosz
 • Sandra Wanic
 • Oliwia Pawlikowska
 • Szymon Mazur

Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Dydni:

 • Natalia Kufel
 • Milena Szul
 • Amelia Czopor
 • Martyna Siedlecka
 • Joanna Janowicz
 • Zuzanna Adamska
 • Julia Chuchra
 • Weronika Kulon

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jabłonce:

 • Mateusz Krupiński
 • Żaneta Sokołowska

Szkoła Podstawowa im. Ks. Abpa Ignacego Tokarczuka w Końskiem:

 • Wiktoria Stabryła

Certyfikat mogą utrzymać uczniowie za:

 • bardzo dobre wyniki kształcenia i wychowania – średnia ocen minimum 5,0; zachowanie wzorowe i szczególnie wyróżniającą działalność na rzecz szkoły, a przede wszystkim za:
 • udział i osiągane wyniki w konkursach, koncertach, olimpiadach i zawodach: przedmiotowych, sportowych, artystycznych na szczeblu: gminy, powiatu, rejonu, województwa i kraju,
 • pracę w organizacjach szkolnych i pozaszkolnych,
 • tytuł laureata w konkursach artystycznych na szczeblu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.
923