„EKOPRACOWNIA- zielone serce szkoły”

Ekopracownia

Dnia 27.06.2023 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie Pani Wójt Alicja Pocałuń, przy kontrasygnacie Skarbnika Pani Anny Stachyrak podpisała umowę dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” na podstawie naboru konkursowego pn. „EKOPRACOWNIA- zielone serce szkoły” z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Gmina Dydnia otrzyma dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 48 654,75 zł na rozwój infrastruktury edukacyjnej i realizację zadania pn.: „Ekopracownia przyrodnicza w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Niebocku (powiat brzozowski)”. Zadanie wymaga:

  • przeprowadzenia remontu, koniecznego do przystosowania sali do prowadzenia zajęć przyrodniczych;
  •  zakupienia pomocy dydaktycznych, które uatrakcyjnią prowadzanie zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych, dadzą możliwość samodzielnego przeprowadzania doświadczeń fizycznych, chemicznych i symulacji przyrodniczych pozwoli rozbudzać ciekawość poznawczą uczniów, wskazywać w praktyce wykorzystanie nauk przyrodniczych w codziennym życiu;
  • zakupienia niezbędnego sprzętu multimedialnego, który wpływa na szybkość uczenia się i stanowią bardzo atrakcyjną formę przekazywanych wiadomości, pozwalają wzbogacać kształcenie o nowe, trudno dostępne w tradycyjnym kształceniu środki ilustracji zaobserwowanych obiektów i procesów przyrodniczych, motywują również do dalszej nauki;
  • zakupienie mebli (szaf do przechowywania pomocy i stanowisk pracy dla uczniów).

Szkoła dzięki tej inwestycji stanie się miejscem bardziej atrakcyjnym dla uczniów, które nie kojarzy się tylko z obowiązkiem, ale z czymś co daje satysfakcję, gdzie wiedzę zdobywa się poprzez doświadczenie.

Źródło zdjęcia: https://rzeszow.uw.gov.pl/aktualnosci/w-podkarpackich-szkolach-powstana-nowoczesne-ekopracownie

Ekopracownia
223