Strzelnica wirtualna w Gminie Dydnia

strzelnica

Gmina Dydnia otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu ofert pn.: ,,Strzelnica w powiecie 2023” Nr 4/2023/CWCR ogłoszonego przez Ministra Obrony Narodowej.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na utworzenie strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim, umożliwiającej prowadzenie zorganizowanych szkoleń strzeleckich. Celem tworzenia strzelnicy wirtualnej jest m. in. aktywizacja i popularyzacja szkolenia strzeleckiego wśród społeczności lokalnej, zorganizowanie szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych, także członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność o charakterze proobronnym oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych

Będzie to ciekawa alternatywa prowadzenia np. zajęć lekcyjnych oraz innowacyjna propozycja spędzania wolnego czasu dla społeczności lokalnej. Jednym z najważniejszych skutków stworzenia strzelnicy wirtualnej w naszej Gminie będzie kształtowanie postaw patriotycznych w obszarze obronności naszego kraju u mieszkańców w każdym wieku.

Całkowita szacowana wartość zadania to: 253 164,56 zł

Dofinansowanie: 200 000,00 zł

Wkład własny: 53 164,56 zł

247