“Frajda” trenuje przed kolejnymi występami


21 lutego br. na zaproszenie zespołu tanecznego „Frajda”, wójt gminy Dydnia Alicja Pocałuń odwiedziła tancerki, które intensywnie trenują i przygotowują się m.in. do II Gminnego Przeglądu Dziecięcych Zespołów Tanecznych, zaplanowanego na maj, pod hasłem „Podróż dookoła świata”. Dziewczęta zaprezentowały się już w różnych układach tanecznych podczas uroczystości i imprez gminnych i choć formacja taneczna działa zaledwie od roku, to już mocno wpisała się w rekreacyjny krajobraz gminy.

Aktywność zespołu zachęca kolejne osoby do rozwijania umiejętności tanecznych. Dziewczęta należące do grupy są utalentowane nie tylko tanecznie, sportowo, ale również artystycznie, wokalnie i plastycznie, udzielają się społecznie, włączają się w akcje charytatywne. Jedna z uczennic szkoły podstawowej w Dydni to autorka obrazu przedstawiającego baletnicę, wystawionego na aukcję podczas ostatniego finału WOŚP, który odbył się w szkole w Dydni. Skutecznie ten obraz wylicytowała wójt, która przekazała go na ręce koordynator formacji tanecznej Kariny Markowskiej i jak zaznaczyła dyrektor Iwona Pocałuń – będzie on wyeksponowany w honorowym, widocznym miejscu. Dziewczęta wraz z opiekunami podziękowały także wójt za doposażenie zespołu w profesjonalne stroje, w których będą występować i godnie reprezentować gminę podczas różnorodnych przeglądów tanecznych. Stroje i rekwizyty są przechowywane w wielkiej szafie zamontowanej w specjalnie zaadoptowanej na ten cel garderobie.

320