GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE W DRUGIEJ TURZE WYBORÓW

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, mogą głosować korespondencyjnie.

Zamiar głosowania korespondencyjnego w drugiej turze wyborów samorządowych powinien zostać zgłoszony Komisarzowi Wyborczemu w Krośnie do dnia 11 kwietnia 2024 r.

Więcej informacji na stronie https://dydnia.bip.gov.pl/ w zakładce Wybory i referenda/Wybory samorządowe 2024.

125